GROUNDBREAKING   

                                         EARTH OBSERVATION / GIS

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT     

 

 Hørsholm – 5. Marts 2010

Presse-meddelelse:

PRINS Engineering

(www.prinsengineering.com)

 

 

ESA projekt levere kortlægning af gamle skove i Danmark – et væsentligt input til en biodiversitet vurdering af de Danske skove.

 

 

Gammel skov er en nøgle begreb til bestemmelse af skov med høj biodiversitet – en satellitbaserede skovkortlægningen viser nu udbredelsen af gammel skov i Danmark. Kortlægningen er iværksat af det Europæiske Rumfartsagentur (ESA).

 

Kortlægning af gammel skov:

Den danske naturskovsstrategien sigter mod 10 % af skovarealet inden 2040 skal have natur og biologisk mangfoldighed som det primære formål. Imidlertid har man indtil nu ikke haft nogen ensartet kortlægning af gammel skov i Danmark og specielt uden for statsskovende er viden begrænset men meget efterspurgt (P1: Klima og Miljø – Drop den pæne bøgeskov 16-feb-2010). Den nye kortlægning er således et væsentligt bidrag til udpegning af bevaringsværdige skovområder. Danmark har således fået et bedre rappoteringsgrundlag til en række internationale organer som tilgodeser biologisk mangfoldighed herunder EU’s Natura2000 netværk og forskellige FN konventioner.

 

Kortlægningen af gammel skov er specielt rettet mod løvskov som er ældre en 90 år – her ændre skoven karakter og bliver biologisk interessant. Metoden er baseret på Landsat satellitdata og udviklet af det danske firma PRINS Engineering efter flere års studier af Europas rigeste skov Bialowieza – hvor metoden viste nøje sammenhæng mellem skovklassifikationen og områder med høj biodiversitet. Metoden er nu udført på nationalt plan i Danmark og viser hvor de største og mest forskelligartede gamle skove findes, heriblandt flere mindre kendte lokaliteter som f.eks. Trelde næs ved udmunding af Vejlefjord.

 

Den bagvedliggende skovklassifikation indeholder flere gamle skovklasser som har vist sig at have sammenhæng med bl.a. udbredelse af biologiske indikatorarter som spætter, det kan således forventes at en mere dybgående analyse af skovklassifikationen, ældre skovkort og biologisk indikator data kan vise mønstre af dyrearter og habitater som kan bruges til en mere dybtgående biologisk værdisætning af skov i Danmark.  

 

ESA projektet

Projektet er en del af det Europæiske GMES-initiativ varetaget af EU/ESA og er et ’spin-off’ projekt af den danske Kyoto kortlægning som ligeledes er iværksat af ESA (læs: Skoven 12 2009). Projektet er udført af det Danske firma PRINS Engineering for Skov og Landskab og Skov og Naturstyrelsen. Metoden har vist sig at være nøjagtig - ca. 85 % sikkerhed ved en opløsning på 0.5 ha. Metode og resultater er kvalitet sikret bl.a. gennem GAF AG (Tyskland), ESA og Qualisys Ltd. (Grækenland).

 

Link til af projekt beskrivelse og resultater: http://www.prinsengineering.com/Biodiv_DK.htm

 

PRINS Engineering er et Dansk ekspert firma inden for satellitkortlægning som bl.a. Nature har rost for banebrydende forskning. Yderligere, information om de Danske ESA service programmer kan indhentes hos de Danske ESA delegater:

 

Mette Müller Forsknings- og Innovationsstyrelsen mem@fi.dk  tlf. 35 44 63 46

Henning Skriver HS@space.dtu.dk   tlf. 45 25 37 92

 

Yderligere kontakt:

 

Erik Prins

prins@c.dk

www.prinsengineering.com

tlf.:45 86 85 18 /  26 21 85 18

 

Vedlagte kort af Danmark er udbredelse af gammel løvskov i det danske 1 km grid den oprindelige data har en opløsning på 25 meter

privacy@prins engineering.com

 

 
About Us    |    References    |    Services    |    CV's    |    Contacts    |    Press
 

Copyright © PRINS, Eng. 2010
Privacy Policy   |   Terms of Use